Skip to main content

Ang Inang Ibon Sa Kanyang Mga Inakay

 Likha at hambag ni: Rey Medalla


Sa isang sanga na puno ng mangga
mababa ito at abot tanaw ko pa
ilang araw din dito'y aking nakikita
ginawang pugad nitong ibong maya

Sa isang pugad may tatlong inakay
sisiyap-siyap at wala pang malay
inaheng maya ay aking nasaksihan
dito sa inakay kanyang pagmamahal

Sa isipan ko'y 'di naiwasang magtanong
nag-iisa siyang aruga ay ginugugol
dito sa mga inakay sa buong maghapon
walang katuwang dapat niyang katulong

Tuwina sa kanya aking namamasid
pag-lingap sa inakay 'di ipinagkakait
sandaling lalayo sa kanyang pag-balik
pag-kain ang dalang sa inakay ihahatid

Kanilang amang ibon mula ng iluwal
liwanag ay namasdan nitong mga inakay
lumayo na ito at sila ay iniwanan
itong inang maya kasama araw-araw

Sadyang ganito ang damdamin ng ina
aruga sa anak ay kanyang ipadadama
dahil ng magsilang kasabihang talaga
nakabaon sa hukay ang isang paa niya

Dito sa tulaing ngayo'y aking kinatha
ano ka mang ina'ymagandang halimbawa
sa mundong ito higit siyang mag-papala
dito sa mga anak ang ipadama ay tuwa

Ito ay isang tunay na pag-hahambing
sa ibon at taong iisa ang damdamin
itong mga inang nagsilang sa atin
walang kapantay sa ating paningin.

Comments

Popular posts from this blog

Para sa aking Mahal na Magulang

By: Eden Diao Apostol

Ang buhay kong ito'y sa inyo nagmula Pangalawa sa Diyos na s'yang lumikha Utang ko sa inyo ang aking hininga Minahal, hinubog ng inyong kalinga. Mga sakripisyo'y sadyang hindi biro Mula ng ako'y iniluwal sa mundo Pag-ibig na iniukol sa 'ki'y totoo Pagmamahal ninyo'y nagsilbing lakas ko. Ako'y tinuruan ng magandang asal Sa gitna ng hirap ako'y pinag-aral Upang 'di mapariwara ang aking buhay Diplomang natanggap sa inyo ini-alay. Ngayon ang buhay ko ay sadyang kay-palad Pangarap ko'y unti-unting natutupad Ito'y bunga ng 'nyong dakilang paglingap Sa 'king puso'y walang hanggang pasalamat.

Siya na Aking Ina

Siya na nagluwal sa akin
Na umantabay sa aking kamusmusan
Siya na nagmahal sa akin
Ng wagas at walang alinlangan

Siya na nagbigay buhay sa akin
Handang ialay buo niyang sarili
Siya na palaging nakabantay sa akin
Na nagpakasakit sa aking paglaki

Siya na naghihintay sa akin
Sa gabi, sa alanganing oras na pag-uwi
Siya na nagbibigay lakas sa akin
Sa tuwing ako’y malapit ng magapi

Siya na naniniwala sa akin
Kahit ako’y tinatalikuran ng lahat
Siya ang nag-aalalay sa akin
Kapag nadadapa’t nakakalimot

Siya ang nagsilbing tala
Sa panahon na madilim
Siya ang aking mahal na ina
Na naging huwaran sa akin

Lumipad at Mangarap

Daan tungo sa tagumpay ay lubhang matarik
At marami ang sa iyo ay pilit na hahatak
Huwag mawalan ng pag-asa, huwag iiyak
Mahal mo sa buhay pataas ika'y itutulak

Linangin mo ang taglay na kakayanan
Gaya ng mamahaling bato at hiyas
Na kailangang kiskisin para kuminang
Di magtatagal at ikaw ay papaitaas

Huwag sumuko, huwag itigil ang laban
Tagumpay ay halos abot mo na
Pumailanglang, panatilihin ang Lipad

Sabi nga nila tiyaga ang kailangan
Haluhan mo ng sipag at dalangin
Mga pagdududa ay dapat lupigin
Makakamit ang magandang hangarin

May mga panahong walang kasing hirap
Pero sino ang nagsabing ang buhay ay madali?
Pintuan ay bukas, maging maagap
Dahil sa kabila nito'y kaligayahang di malilip

Huwag sumuko, huwag itigil ang laban
Tagumpay ay halos abot mo na
Pumailanglang, panatilihin ang Lipad

Kapag ang iyong mga pangarap ay napakasamay na
Huwag kailanman kalimutang lumingon
Ikaw naman ang sa iba ay luminga
Tulangan mo ang iba sa kanilang pagbangon

Ngayon na nasa rurok ka na ng ta…