Sa Muling Pagbangon

Sa aking pansamantalang pagkariwara
Sa mundong sarili kong katha
Sana sa pagbabalik, galak at tuwa
Sa akin ay maging sagala

Sa dilim ng aking kinalagyan
Mga impit kong dalangin
Sa Kanya ko ipinarating
Mga usal kong adhikain
Sa Kanya ko na ipinalilim.

Ningas ko man ay panandaliang nanamlay
Munting baga ay nanatiling buhay
At sa aking pagnilay-nilay
Pag-aalabin muli apoy na aking taglay
Bagong Pag-asa aking pinapanday.

Sikat ng araw akin ng tanaw
Adhikain ang aking magiging gabay
Sa pamilya pangarap ay magandang buhay
Pagmamahal ang siyang tulay
Tungo sa nalalapit na tagumpay

Mga Komento